Nếu không thể đo lường KPI, sáng kiến bạn đưa ra sẽ không tác...

Nếu không có kết quả làm bằng chứng, thì làm sao biết sáng kiến của bạn có tác động đáng kể hay...

PETER DRUCKER – NGƯỜI TÔN VINH NGHỀ QUẢN TRỊ

Peter Drucker được xem là nhà tư tưởng lớn về quản trị và kinh doanh của thế kỷ 20. Hiếm có vấn...

8 bí kíp giúp bạn cắt phăng 2/3 thời gian họp mỗi tuần

Bạn có biết, theo một thống kê mới đây của Doodle (một nền tảng về đặt lịch) cho biết trung bình mỗi...

LEAN SOFTWARE DEVELOPMENT

Lean Software Development (Phát triển Phần mềm Tinh gọn) là hình thức áp dụng Lean Manufacturing (Sản xuất Tinh gọn) cho lĩnh vực...

Getting Started with CQRS – Part 2

In this second article of the series, Diogo Souza walks you through creating the MongoDB code, the query side of the pattern,...

Getting Started with CQRS – Part 1

CQRS (Command Query Responsibility Segregation) allows developers to segregate data modification from selecting data. In this first article of the series, Diogo...

Gợi ý lập kế hoạch linh hoạt trong bối cảnh môi trường kinh doanh...

Như bạn đã biết, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ trong bối cảnh nền công nghiệp 4.0 dẫn đến...

5 bước ra quyết định hiệu quả cho nhà quản trị

Với một nhà quản trị, ra quyết định là một kỹ năng chính yếu, bạn luôn luôn được mời ra quyết định...

Nhà quản lý huấn luyện nhân viên lười như thế nào?

Huấn luyện, kèm cặp nhân viên là một trong những công việc chính yếu của một nhà quản lý. Bởi lẽ, trong...

8 điều giúp bạn x10 năng suất cá nhân chỉ trong 10 phút

Trên thế giới có hai kiểu người – người rất năng suất, có thể hoàn thành mọi việc và những người dù...

CRUD Operations In .NET Core 3.0 With Visual Studio 2019

In this article, we’ll learn how to perform CRUD operations with .NET Core 3.0 and Visual Studio 2019. We will use dapper...

Microservice using ASP.NET Core

This article on microservices focused on what microservices are and their advantages over monolithic services architecture. The term microservices...

Microsoft Releases TypeScript v3.3

Microsoft has released TypeScript v3.3 that has brought improvements in calling union types behavior, Incremental file watching for composite projects, and support...

Why Learn C#

If you want to get into computer programming, C# is one of the easiest programming languages among them all. 

Dependency Injection In .NET Core

In this article, we will see how dependency injection works in .net core using Microsoft.Extension.DependencyInjection. Consider a scenario where...

Angular 7 Project With ASP.NET CORE APIs (Gym Project)

This project is a basic gym project developed using Angular 7, ASP.NET Core APIs, and SQL Server database.

Continuous Integration and Delivery for Beginners (DevOps)

Continuous Integration and Delivery with VSTS (Visual Studio Team Services) Editorial Note Having trouble writing or...

Xamarin.Forms – Working With Firebase Realtime Database CRUD Operations

 Xamarin.Forms code runs on multiple platforms - each of which has its own filesystem. This means that reading...

The Go Program Structure

Introduction  Go is no different in having its own syntax or structure and its own flavor like every other...

20 Tools I Use As A Software Developer

As an avid enterprise software developer, using the right kind of tools keeps me productive by helping me track my work, manage...