Muốn trở thành người xuất sắc, chuyên sâu, master một ngành/ chuyên môn nào đó, chúng ta phải thoả mãn 2 điều kiện:

  1. Điều kiện cần: năng lực, đam mê, kiên trì.
  2. Điều kiện đủ: Ít nhất 10,000 giờ “bay”. (Mỗi ngày 5 tiếng thì cần 6 năm, mỗi ngày 10 tiếng thì cần 3 năm).

Malcolm Gladwell đã chứng minh trong cuốn “Người xuất chúng” rằng: thiếu 10,000 giờ, thì dù tài năng đến đâu, chúng ta chỉ có thể vào hạng giỏi, chứ không phải là người xuất sắc.

Bill Gates, Bill Gates, không chỉ sáng lập Microsoft huyền thoại bằng trí thông minh, mối quan hệ của gia đình, mà còn bằng tài sản quí giá: hơn 10,000 giờ học, thực tập lập trình máy tính nữa.

Nhóm Beatles rất tài năng, rất giỏi, nhưng họ cũng tập luyện rất chăm chỉ, bền bỉ. Nhờ vậy mà họ vươn tới đẳng cấp thế giới.

Đủ 10,000 giờ là điều kiện, gọi là cần hay đủ cũng được, không thể thiếu của người xuất sắc. Những người muốn đốt cháy giai đoạn sẽ mãi mãi không xuất sắc.