Thư gửi con – Bao giờ cho hết yêu thương?

Cuốn sách gồm 30 bức thư chứa trọn tâm tình của tác giả Vũ Minh Đức gửi cho con gái và tác...

Uber’s Big Data Platform: 100+ Petabytes with Minute Latency

Uber is committed to delivering safer and more reliable transportation across our global markets. To accomplish this, Uber...

Migrating Monoliths to Microservices with Decomposition and Incremental Changes

Key Takeaways Microservices migrations are not a trivial change. You have to understand if it will really solve...

The InfoQ eMag: Re-Examining Microservices after the First Decade

The term “microservices” appeared for the first time in 2011 at a workshop for software architects. In 2012 we started to see...

The New .NET Multi-platform App UI

With .NET 6 previews starting right around the corner, it is time to start getting excited for the new .NET Multi-platform App...

Monolith To Microservices

Monolith To Microservices is a new book on system decomposition from O'Reilly How do you detangle a monolithic system and...

Microservices Recipes- a free gitbook

Microservices are small, autonomous services that work together. Definition Microservice architecture, or simply microservices, is a...

Monolith to Microservices

CHAPTER 1: JUST ENOUGH MICROSERVICES WHAT ARE MICROSERVICES? Microservices are independently deployable services modeled around...

Principles for Microservice Design: Think IDEALS, Rather than SOLID

Key Takeaways For object-oriented design we follow the SOLID principles. For microservice design we propose developers follow the...

RxJS toàn tập (P1 giới thiệu RxJS là gì)

Giới thiệu RxJS là gì ? RxJS là một thư viện cho chương trình soạn bất đồng bộ và dựa...

6 ví dụ để bạn yêu luôn observable

Observable mình dịch ra tiếng việt thế này cho bạn dễ hình dung. Một khi bạn bật chế độ observable với một đứa con gái...

RXJS với Angular, subscribe và unsubscribe Observable

Khi làm việc với Angular, chắc hẳn các bạn đã nghe và thường xuyên nhắc đến RXJS, Observable. Nó là một phần không thể...

Một quan điểm về Coding Style cho Angular

Coding Style là một quy tắc quan trọng mà bất kỳ nhóm phát triển nào cũng nên xác định và đưa ra để...

.NET 5 Breaking Changes for ASP.NET Core

In part 3 of our .NET 5 Breaking Changes series, we look at ASP.NET Core. Previous reports covered the Base Class Library and historic technologies.

Paging in MongoDB – How to Actually Avoid Poor Performance ?

The first article in this series was a quick introduction on how to load big chunks of data and then retrieve values...

Bill Gates gợi ý 5 cuốn sách cho một năm nhiều biến động

Trong một năm đầy biến động như 2020, Bill Gates đã lựa chọn 5 cuốn sách phù hợp để giúp người đọc...

Hình ảnh từ Windows 1.0 đến Windows 10 sau 35 năm phát triển

Đã tròn 35 năm kể từ khi Microsoft lần đầu tiên ra mắt hệ điều hành Windows để thay thế cho MS-DOS. Windows 1.0 ra...

Angular 11 Has Arrived

Google has released version 11 of Angular, its popular Single Page Application framework. The release focuses on improving the developer experience and...

Docker là gì? Kiến thức cơ bản về Docker

Tại sao phải dùng Docker? Việc setup và deploy application lên một hoặc nhiều server rất vất vả từ...

SQL Query Performance Improvement in SQL Server

This article describes ways to improve SQL query performance for very large data sets having million and billions of records in many...