1. Loại bỏ những thứ làm bạn phân tâm

2. Bắt dầu từ những thứ đơn giản nhất. Quan trọng là bạn phải bắt đầu

3. Làm việc chăm chỉ, cật lực. Nhưng phải có giới hạn, chu kì

4. Hãy học hỏi thêm kĩ năng giúp bạn làm việc hiệu quả hơn

5. Bạn phải lập kế hoạch cho bản thân theo ngày, tháng, năm và cuộc đời

6. Hãy sống có mục tiêu – Nó sẽ giúp bạn tập trung và hình dung rõ ràng hơn con đường bạn sẽ đi

7. Học cách phân biệt giữa việc quan trọng và không quan trọng

8. Làm ra làm, chơi ra chơi

9. Phân tích, đánh giá bản thân mỗi ngày – có thể bằng 30p viết nhật ký

10. Khi bạn cần tập trung, hãy tránh xa các yếu tố làm bạn sao nhãng: điện thoại, mạng xã hội, …

11. Hãy cẩn thận với những kẻ đánh cắp thời gian của bạn: bạn nhậu, bạn chơi bời, rủ rê

12. Hãy viết mọi suy nghĩ của bạn ra giấy, hãy thực hiện chúng và ghi chép lại mỗi ngày kết quả thu dc rồi xem lại và rút kinh nghiệm để điều chỉnh, thay đổi.