Môn phái có tên là “Hoàn thành”, DONE, này chưa có giáo chủ, chưa có tổ chức, nhưng có tuyên ngôn rồi. Người viết là Bre Pettis và Kio Stark. Mời bạn cùng đọc, cùng nghĩ và. Nếu nhỡ đâu bạn làm theo, thì tức là bạn đã tham gia vào môn phái này rồi.


Tuyên ngôn của Phái Hoàn thành
(The Cult of Done Manifesto)


 1. Có ba trạng thái tồn tại. Không biết, hành động và hoàn thành.
 2. Chấp nhận rằng mọi thứ chỉ là bản nháp. Nó có ích cho việc hoàn thành.
 3. Không có cái gọi là giai đoạn chỉnh sửa.
 4. Giả vờ như bạn biết mình đang làm gì cũng gần giống như biết bạn đang làm gì, vì vậy hãy chấp nhận rằng bạn biết mình đang làm gì ngay cả khi bạn không thực sự biết và hãy cứ làm điều đó.
 5. Không cho phép mình trì hoãn. Nếu bạn chờ đợi hơn một tuần để thực hiện một ý tưởng, hãy bỏ nó đi.
 6. Mục đích của việc hoàn thành không phải là kết thúc nó mà là hoàn thành những việc khác.
 7. Sau khi xong việc, bạn có thể vứt nó đi được rồi.
 8. Hãy cười ruồi vào sự hoàn hảo. Nó nhàm chán và khiến bạn không thể hoàn thành công việc.
 9. Người không bao giờ bẩn tay thường sai. Hãy làm điều gì đó khiến bạn đúng.
 10. Thất bại cũng được coi là hoàn thành. Những sai lầm cũng thế.
 11. Phá hủy là một biến thể của việc hoàn thành.
 12. Nếu bạn có một ý tưởng và xuất bản nó trên Internet, nó được tính như là bóng ma của hoàn thành.
 13. Hoàn thành là động cơ của nhiều hơn.