xin giới thiệu giáo án FM Sub 3:45 trong 16 tuần, giáo án này hướng đến đối tượng vận động viên đã hoàn thành Marathon ít nhất 3 lần và mong muốn cải thiện thành tích chạy 42,195 KM. 

Thời gian tập luyện: 16 tuần

Số KM chạy hằng tuần: Trung bình 60 KM

Số buổi tập trong tuần: 5 buổi

Yêu cầu người tập: Có khả năng chạy 42,195 KM sub 4:00 – 4:05 trở lên.

Lưu ý:

Khởi động, giãn cơ trước và sau mỗi buổi tập.

Bổ sung nước, dinh dưỡng đầy đủ trước, trong và sau buổi chạy dài.

Nếu vì lý do bất khả kháng không hoàn thành giáo án, hãy nghỉ ngơi đến khi hồi phục và quay lại tập luyện theo bài tập của tuần liền trước với tuần bạn nghỉ.

Chúc các bạn tập luyện an toàn, hiệu quả!