Tại sao mình viết bài này ? Vì mình thấy có nhiều bạn có mục tiêu, nhưng chưa biết cách đặt mục tiêu sao cho hiểu quả.
Bài viết nay có phải của bạn ? Không, chỉ là mình vừa học qua, các bạn cũng có thể lên google tra, sẽ thấy rất nhiều bài viết về điều này, nhưng mình thấy những bài đó nhiều chữ quá, đọc hoa cả mắt, nên mình viết gọn lại thế này.

Mục tiêu SMART (Thông minh) là gì?
S.M.A.R.T là tên viết tắt các chữ đầu của 5 bước:
Và để có một mục tiêu thông minh thì khi đặt mục tiêu bạn phải hội đủ 5 yếu tố sau .
S – Specific : Cụ thể, dễ hiểu.
M – Measurable : Đo lường được
A – Attainable : Có thể đạt được
R – Relevant : Thực tế
T – Time-Bound : Thời gian hoàn thành

Ví dụ :

  • (1) Mình nặng 95 kg, mục tiêu của mình là tới năm 2016 giảm còn 71kg . ( Đây chưa phải là mục tiêu, nó không rõ ràng )
    Phải là :
  • (2) Hôm nay ngày 03/02/2015, mình nặng 95 kg, mỗi tháng mình sẽ giảm 2kg, đến ngày 03/02/2016 mình sẽ giảm 24 kg còn nặng 71kg.
  • (2) nhìn sơ qua cũng giống như (1), nhưng khác ở chỗ là nó rõ ràng, cụ thể mỗi tháng giảm bao nhiêu, có mốc thời gian từng tháng, còn ở (1), bạn lấy mốc thời gian theo năm, vậy ngày nào ? tháng nào? bạn sẽ bắt đầu giảm cân ? .

Và giờ mục tiêu của mình đơn giản là chỉ cần mỗi buổi sáng dậy lúc 5:00 và tập thể dục là thấy vui rồi