Thứ Năm, Tháng Chín 22, 2022
Key Takeaways Microservices migrations are not a trivial change. You have to understand if it will really solve your problem otherwise you might create a tangled entity that might kill you.There are different...
The term “microservices” appeared for the first time in 2011 at a workshop for software architects. In 2012 we started to see more and more people talking about microservices architecture, as this architectural style was proposed to...
Monolith To Microservices is a new book on system decomposition from O'Reilly How do you detangle a monolithic system and migrate it to a microservices architecture? How do you do it while maintaining business-as-usual? As...
Microservices are small, autonomous services that work together. Definition Microservice architecture, or simply microservices, is a distinctive method of developing software systems that tries to focus on building single-function modules with...
CHAPTER 1: JUST ENOUGH MICROSERVICES WHAT ARE MICROSERVICES? Microservices are independently deployable services modeled around a business domainMicroservices are technology-agnosticMicroservices communicate with each other via networks - making them a...
Key Takeaways For object-oriented design we follow the SOLID principles. For microservice design we propose developers follow the “IDEALS”: interface segregation, deployability (is on you), event-driven, availability over consistency, loose-coupling, and single responsibility.Interface...
Giới thiệu RxJS là gì ? RxJS là một thư viện cho chương trình soạn bất đồng bộ và dựa trên sự kiện sử dụng trình tự có thể quan sát (observable). Nó cung cấp...
Observable mình dịch ra tiếng việt thế này cho bạn dễ hình dung. Một khi bạn bật chế độ observable với một đứa con gái nào đó, là bạn đang trong giai đoạn bị nó ám ảnh, nhất cử nhất...
Khi làm việc với Angular, chắc hẳn các bạn đã nghe và thường xuyên nhắc đến RXJS, Observable. Nó là một phần không thể thiếu để làm việc với các services, providers của Angular. Tuy nhiên, ngoài việc tạo...
Coding Style là một quy tắc quan trọng mà bất kỳ nhóm phát triển nào cũng nên xác định và đưa ra để thống nhất cho mọi người trong nhóm thực hiện theo để các đoạn mã được...
- Advertisement -

POPULAR POSTS

MY FAVORITES

I'M SOCIAL

0Thành viênThích
27,719Người theo dõiTheo dõi
0Người theo dõiTheo dõi
14,700Người theo dõiĐăng Ký