Nội dung

Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các vấn đề:

  • Sơ lược về ngôn ngữ Java
  • Những đặc trưng của ngôn ngữ Java

Sơ lược về ngôn ngữ Java

Java là ngôn ngữ lập trình thuần hướng đối tượng được phát triển bởi Sun Microsystems (Sau này được Oracle mua lại).

Java được khởi đầu bởi James Gosling và đồng nghiệp, ban đầu được gọi là Oak (nghĩa là cây sồi do ngoài cơ quan ông Gosling trồng nhiều cây này).

Lịch sử phát triển và tính năng của Java

Dự định ban đầu của Java là thay cho C++ với những tính năng giống Objective-C (ngôn ngữ phát triển của Apple).

Với tiêu chí “Viết một lần, thực thi mọi nơi” (“Write Once, Run Anywhere”). Chương trình phần mềm bằng Java có thể chạy trên mọi nền tảng (platform) khác nhau thông qua môi trường thực thi với điều khiện môi trường thực thi thích hợp trên nền tảng hệ điều hành đó (ví dụ như Sun SolarisLinuxMac OSFreeBSD và Windows).


Những đặc trưng của ngôn ngữ Java

Ngôn ngữ lập trình Java có những đặc trưng cơ bản sau:

  • Là ngôn ngữ hướng đối tượng (hướng đối tượng sẽ được giải thích rõ ràng trong bài sau)
  • Chạy bằng máy ảo Java. Chương trình muốn thực thi phải biên dịch ra mã máy, mà mã máy mỗi hệ điều hành là khác nhau như Windows biên dịch dưới dạng file có đuôi .EXE còn Linux có dạng đuôi .ELF. Việc Java có thể chạy mọi hệ điều hành là do nhà phát triển Sun Microsytems phát triển máy ảo (JVM) chịu trách nhiệm việc này. Bài học sau ta sẽ cài đặt môi trường Java
Lịch sử phát triển và tính năng của Java
  • Đa nhiệm – Đa luồng: Java hỗ trợ lập trình đa nhiệm, đa luồng cho phép chạy nhiều tiến trình chạy song song trong một thời điểm và tương tác lẫn nhau.
  • Java bỏ đa kế thừa trong C++ thay bằng sử dụng Interface

Những đặc điểm nổi bật có trong Java

Độc lập phần cứng và hệ điều hành: Java được thiết kế để biên dịch code thành bytecode và bytecode sẽ chạy trên môi trường thực thi. Nên chương trình Java có thể chạy trên nhiều thiết bị, nhiều hệ điều hành khác nhau.

Lịch sử phát triển và tính năng của Java

Mạnh mẽ: quá trình cấp phát, giải phóng bộ nhớ thực hiện tự động. Không sử dụng con trỏ hoặc phép toán con trỏ.

Bảo mật: Do Java phải biên dịch qua máy ảo Java (JVM) nên sẽ được bảo mật cao hơn khi mọi đối tượng phải qua JVM mới đến hệ điều hành.

Lịch sử phát triển và tính năng của Java

Phân tán: Java hỗ trợ lập trình cho hệ thống phân tán như client-server, RMI… bằng Java Web, UDP, TCP


Kết luận

Nội dung bài này giúp các bạn nắm được:

  • Sơ lược về ngôn ngữ Java
  • Những đặc trưng của ngôn ngữ Java