TRUNGTQ

Think Big, Act Small, Fail Fast and Learn Rapidly

NAVIGATION - SEARCH

Tìm hiểu chung về các loại RAID lưu trữ

Tìm hiểu chung về các loại RAID lưu trữ       Trong quá trình tư vấn và hỗ trợ khách hàng, Vinahost đã nhận được rất nhiều câu hỏi về Raid. Vậy Raid là gì? Chức năng của Raid nhằm mục đích gì? Có những loại Raid nào? Ưu và nhược điểm của từng loại? Đối với từng đối tượng dịch vụ cụ thể thì nên sử dụng Raid gì là tối ưu? Để tìm [More]

Stephen Walther

Một người rất nổi tiếng trong giới IT, có hơn 20 năm trong phát triển phần mềm và ứng dụng web. Ông là tác giả, đồng tác giả của hơn 10 đầu sách bán chạy về ASP.NET. Thông tin liên hệ: Linkedin: stephenwalther Github: StephenWalther [More]