TRUNGTQ

Think Big, Act Small, Fail Fast and Learn Rapidly

NAVIGATION - SEARCH

Bringing Your Web Application to Desktop Life with Electron

Sick of dealing with browser quirks? Or maybe one of your users just LOVES some old crappy version of Internet Explorer? Or do you have users that simply cannot avoid the temptation of an address bar that can take them on a journey to social media land? This short post will show you in just a few easy steps how you can take your existing web site or application and package it up as an Electron application that they can use without ever touching a browser. What is Electron? Electron is a framewor [More]

Draw.io: vẽ sơ đồ online, nhanh và mạnh, miễn phí, không giới hạn số lượng

Draw.io là một công cụ vẽ sơ đồ rất mạnh mẽ, hỗ trợ nhiều hình khối, chạy online không cần cài đặt mà lại miễn phí và không bị giới hạn số biểu đồ như nhiều tool vẽ nền web khác. Bạn có thể vẽ sơ đồ về mạng, điện, phác thảo vị trí các căn phòng trong nhà, hay vẽ các quy trình kinh doanh, vận hành, sản xuất. Anh em làm công nghệ cũng sẽ thích Draw.i [More]