TRUNGTQ

Think Big, Act Small, Fail Fast and Learn Rapidly

NAVIGATION - SEARCH

Top Five Developer Trends Of 2018

The year 2017 has been one of the most exciting years for developers and technology lovers. Technologies such as big data, machine learning, Internet of Things (IoT), artificial intelligence, drones, autonomous vehicles, wearables, virtual reality, and smart homes are some of the fastest-growing innovations. Gartner breaks down in its hype cycle of emerging technologies of 2017 and shows that AI, machine learning and deep learning are the focus while autonomous vehicles, virtual assist [More]

Visual Studio sẽ có một phiên bản dành cho hệ điều hành Mac

    Microsoft đang có kế hoạch để mang toàn bộ sức mạnh của Visual Studio lên hệ điều hành desktop của Apple, macOS. Trong một công bố chính thức, Microsoft cho biết họ sẽ phát hành bản preview đầu tiên của Visual Studio dành cho Mac tại hội nghị Connect ();, diễn ra vào ngày 16-17 tháng 11. Thông báo này cho thấy Microsoft cuối cùng cũng đã bỏ qua những rà [More]