TRUNGTQ

Think Big, Act Small, Fail Fast and Learn Rapidly

NAVIGATION - SEARCH

CRUD USING .NET CORE 1.0, ANGULARJS2, WEBAPI

In our previous article we have seen how to startup with .Net Core. In this article we will take a look on database operation according to previous sample application based previous concept. Download CoreMVCAngular2.zip - 5.6 MB Download dbscript.zip - 1.6 KB If you are new to .Net Core, Please read previous post about .Net Core Startup In this article we are going to explore, Create Database Use Entity Framework Core (Db First Approach), Overview EF Core Install Entity Framework Create Mo [More]

ASP.NET Core, Angular2 Shopping Cart Using Web API And EF 1.0.1

In this article let’s see how to create a shopping cart using ASP.NET Core, Angular 2, Entity Framework 1.0.1 and Web API with Template pack . Download ASPCoreAngular2Shopping.zip - 2.4 MB Introduction In this article let’s see how to create a shopping cart using ASP.NET Core, Angular 2, Entity Framework 1.0.1 and Web API with Template pack . NoteKindly read our previous article which  explains in depth about Getting Started with ASP.NET Core Template Pack ASP.NET Core Ang [More]

Using AngularJs, ASP.NET MVC, Web API and EntityFramework to build NLayered Single Page Web Applications

Building an NLayered, localized, well-structured Single-Page Web Application using AngularJs, ASP.NET MVC, Web API, EntityFramework and ASP.NET Boilerplate. Download sample application A screenshot of the sample application. Contents Introduction Create the application from boilerplate template Create entities Create DbContext Create Database Migrations Define repositories Implement repositories Build application services Build Web API services Develop the SPA Localization Unit testing Summ [More]

ASP.NET 5 và AngularJS Phần 2, Sử dụng MVC 6 Web API

Đây là phần thứ 2 trong phần blog của loạt bài xây dựng ASP.NET 5 (ASP.NET vNext) ứng với AngularJS. Trong loạt bài đăng trên blog, tôi sẽ cho các bạn thấy làm thế nào để có thể tạo ra một ứng dụng Movie đơn giản sử dụng ASP.NET 5, MVC 6, và AngularJS. Bạn có thể tải về mã đã thảo luận trong bài viết blog này từ GitHub:github.com/StephenWalther/MovieAngularJSApp Trong bài viế [More]

AngularJs và Asp.net Mvc

Đối với những lập trình web, có lẽ chúng ta đã được nghe khá nhiều về angularjs, mộtjavascript framework nổi tiếng do Google phát triển. Đây là thư viện đã được sử dụngrộng rãi trong các ứng dụng nền web. Điểm mạnh của nó là có thể phát triển theo môhình MVC bên phía frontend giúp cấu trúc ứng dụng tốt hơn, dễ bảo trì hơn, có thể unittest, [More]

ASP.NET MVC 5 với AngularJS - Phần 1

Giới thiệuAngularJS theo cách tôi đã học, tôi đã có ý định chia sẻ với độc giả, những người đang đi tìm kiếm cho việc học AngularJS theo cách được rút gọn. Bài viết này là dành cho họ.Dưới đây là luồng bài viết chúng ta sẽ đi lần lượt từng bước một. Trước tiên chúng ta sẽ lựa chọn với câu hỏi cái gì và tại sao. Vậy AngularJS là [More]