TRUNGTQ

Think Big, Act Small, Fail Fast and Learn Rapidly

NAVIGATION - SEARCH

Onion Architecture In ASP.NET Core MVC Detail

Table of Contents   Introduction   Tight Coupling Loose Coupling   Advantages of Onion Architecture Why Onion Architecture Onion Architecture Layers   Domain Entities Layer Repository Layer Service Layer UI Layer   Onion Architecture Project Structure   OA.Data OA.Repo OA.Service OA.Web   Implement Onion Architecture   Domain Entities Layer Repository Layer Service Layer UI Layer   Create Application User Interface   User List View [More]

ASP.NET Core MVC: Authentication and Role Based Authorisation with Identity

Introduction A Visual Studio 2015 project which shows how to implement authentication and role based authorization with ASP.NET identity in the ASP.NET Core MVC application. The code illustrates the following topics: Listings, create, update and delete application roles. Listings, create, update and delete application users. Assign and update an application role to the application user. Login and Logout functionality. Role-based authorization. Access denied implemented for unauthorized users. R [More]

Onion Architecture In ASP.NET Core MVC

Introduction A Visual Studio 2015 project which shows how to perform the create, read, update and delete operations in the ASP.NET Core MVC application using onion architecture with Entity Framework Core Code First approach. The code illustrates the following topics: Listings, create, update and delete operations. One to one relationship in Entity Framework Core. Create, Update and Delete operations perform in bootstrap modal pop up with tag helpers. Database design using entity framework core [More]

Weapsy

Một ứng dụng CMS viết bằng ASP.NET CORE, đáng để tham khảo. Weapsy is an ASP.NET Core CMS based on DDD and CQRS. Each writing operation is represented by a command. After the operation is completed successfully one or more events are published by an internal dispatcher. It's extremely easy to subscribe to domain events. Weapsy will be extendable with custom apps. An app can display content through modules added to dynamic pages or through static pages of the app itself. The first one incl [More]

Using AngularJs, ASP.NET MVC, Web API and EntityFramework to build NLayered Single Page Web Applications

Building an NLayered, localized, well-structured Single-Page Web Application using AngularJs, ASP.NET MVC, Web API, EntityFramework and ASP.NET Boilerplate. Download sample application A screenshot of the sample application. Contents Introduction Create the application from boilerplate template Create entities Create DbContext Create Database Migrations Define repositories Implement repositories Build application services Build Web API services Develop the SPA Localization Unit testing Summ [More]

Single Page Application (SPA) for Enterprise App (Angular2 & WebApi) - Part 1 - Overview

Một tác giả người Việt, bài viết khá chất lượng, có thể tham khảo.   How to build the SPA for enterprise application using Angular2 and WebApi (RESTful) Download source code from Github Other Articles in the series Overview Add new Permission Project structure Multi-Languages (i18n) DI & IoC - Why and Why not? RESTful & WebApi Manage Application Lifecycle Build & Deploy Application Introduction please visit my blog at www.tranthanhtu.vn for read [More]

Stephen Walther

Một người rất nổi tiếng trong giới IT, có hơn 20 năm trong phát triển phần mềm và ứng dụng web. Ông là tác giả, đồng tác giả của hơn 10 đầu sách bán chạy về ASP.NET. Thông tin liên hệ: Linkedin: stephenwalther Github: StephenWalther [More]

ASP.NET 5 và AngularJS Phần 2, Sử dụng MVC 6 Web API

Đây là phần thứ 2 trong phần blog của loạt bài xây dựng ASP.NET 5 (ASP.NET vNext) ứng với AngularJS. Trong loạt bài đăng trên blog, tôi sẽ cho các bạn thấy làm thế nào để có thể tạo ra một ứng dụng Movie đơn giản sử dụng ASP.NET 5, MVC 6, và AngularJS. Bạn có thể tải về mã đã thảo luận trong bài viết blog này từ GitHub:github.com/StephenWalther/MovieAngularJSApp Trong bài viế [More]

AngularJs và Asp.net Mvc

Đối với những lập trình web, có lẽ chúng ta đã được nghe khá nhiều về angularjs, mộtjavascript framework nổi tiếng do Google phát triển. Đây là thư viện đã được sử dụngrộng rãi trong các ứng dụng nền web. Điểm mạnh của nó là có thể phát triển theo môhình MVC bên phía frontend giúp cấu trúc ứng dụng tốt hơn, dễ bảo trì hơn, có thể unittest, [More]

ASP.NET MVC 5 với AngularJS - Phần 1

Giới thiệuAngularJS theo cách tôi đã học, tôi đã có ý định chia sẻ với độc giả, những người đang đi tìm kiếm cho việc học AngularJS theo cách được rút gọn. Bài viết này là dành cho họ.Dưới đây là luồng bài viết chúng ta sẽ đi lần lượt từng bước một. Trước tiên chúng ta sẽ lựa chọn với câu hỏi cái gì và tại sao. Vậy AngularJS là [More]

10 bí quyết quản lý tiền bạc khiến người giàu ngày càng giàu lên

Đối với các triệu phú, bí mật lớn nhất của sự giàu có nằm ở thói quen và suy nghĩ khác biệt với hầu hết người bình thường. Những thói quen này cũng rất dễ nhận thấy trong cách quản lý tiền bạc của họ. Triệu phú tự thân "chôn kho báu hơn 2 triệu USD" với động cơ giúp mọi người vui vẻ và nhận ra giá trị của đồng tiền Tim Cook: “Nếu chỉ làm việc v& [More]

Thành công bị "trì hoãn" vì bạn chưa có những thói quen này

Thành công không phải may rủi, người ta phải đánh đổi nhiều thứ để đạt được mục tiêu của cuộc đời. 1. Người thành công không chấp nhận “vùng an toàn” “Vùng an toàn” được định nghĩa là trạng thái tâm lý khi chúng ta cảm thấy quen thuộc, thoải mái, kiểm soát được hầu hết mọi thức và không lo lắng gì. Chúng ta chấp nhận số [More]

10 truyện ngắn chứng minh cho bạn thấy vì sao mình vẫn mãi nghèo

Rõ ràng là làm việc như nhau, tại sao người khác có thể mua nhà mua xe, còn mình thì vẫn nghèo khổ? Đọc xong bạn sẽ hiểu vì sao… 1. Một cái máy tính vừa ý cần phải bỏ ra 30 triệu đồng, trong khi tiền lương hàng tháng của anh chỉ có 6 triệu. Vợ nói với anh: “Anh khùng rồi, anh mà mua thì chúng ta sẽ ly h&oc [More]

Muốn tăng lương ư? Đừng quá chú trọng vào đồng tiền, bạn sẽ đạt được ước nguyện!

Yêu cầu tăng lương luôn được cho là vấn đề khó và nhạy cảm. Nếu yêu cầu quá nhiều, quá nhanh thì kết quả sẽ không như mong đợi. Michael Wheeler, giáo sư của trường đại học Harvard đã chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Business Insider về nghệ thuật thương lượng khi có kế hoạch đề xuất tăng lương cho mình. Dưới đây là 8 lời khuyên để thực hiện một cuộc đàm phán th&ocir [More]

ASP.NET MVC Solution Architecture – Best Practices

Bài viết hơi cũ, nhưng kiến trúc dạng này thuộc vào dạng ngon, đáng để tham khảo. SourceCode: mvcarchitecture Entity Framework Code First development Generic Repository Pattern Dependency Injection using Autofac framework Automapper Choosing the right architecture for Web Applications is a must, especially for large scale ones. Using the default Visual Studio ASP.NET MVC Web Application project templates, adding controllers with Scaffolding options, jus [More]

Building REST APIs using ASP.NET Core and Entity Framework Core

  SourceCode: dotnetcore-entityframework-api ASP.NET Core and Entity Framework Core are getting more and more attractive nowadays and this post will show you how to get the most of them in order to get started with building scalable and robust APIs. We have seen them in action on a previous post but now we have all the required tools and knowledge to explain things in more detail. One of the most key points we are going to show on this post is how to structure a cross platform API sol [More]

Real-time applications using ASP.NET Core, SignalR & Angular

aspnet-core-signalr-angular Blog post: Real-time applications using ASP.NET Core, SignalR & Angular Features explained Fire up an empty ASP.NET Core web application using yeoman Configure and install MVC and SignalR Server dependencies Install SignalR Client-Typescript dependencies Create SignalR hubs Integrate MVC Controllers (API) with SignalR Create the Angular-SignalR service to communicate with SignalR hubs Add Reccurent Tasks on a ASP.NET Core application Installation Instructions [More]

Cross-platform Single Page Applications with ASP.NET Core 1.0, Angular 2 & TypeScript

ASP.NET Core, Angular 2 & TypeScript Blog post:Cross-platform Single Page Applications using ASP.NET Core, Angular 2 and Typescript SourceCode: aspnet5-angular2-typescript Frameworks - Tools - Libraries ASP.NET Core Entity Framework Core Automapper Angular 2 Typescript Bootstrap 3 Gulp Bower Installation instructions - Part 1 (Applied for Windows/Linux/MAC) Install ASP.NET Core according to your development environment from here. Install NPM by installing Node.js. Install Bower, G [More]

Response Caching and In Memory Caching in ASP.NET Core 1.0

Response Caching and In Memory Caching in ASP.NET Core 1.0 Introduction ASP.NET 5 supports a couple of caching mechanisms to improve the performance and responsiveness of applications. Here are few options to implement cache at various levels. Response Cache In Memory Cache Distributed Caching in SQL Server or In memory cache server Currently ASP.NET 5 does not support Output Caching but it will be added in a future version. In this article we will explore Response Cache and In Memory Cache. [More]

Using ASP.NET Core, Entity Framework Core and ASP.NET Boilerplate to Create NLayered Web Application (Part II)

A step by step guide to create a layered web application based on ASP.NET Core, Entity Framework Core and ASP.NET Boilerplate frameworks with automated tests. Download sample application (or see latest on github) Contents Introduction Developing the Application Creating the Person Entity Relating Person to the Task Entity Adding Person to DbContext Adding a New Migration for Person Entity Return Assigned Person in the Task List Change Unit Test to Test Assigned Person Show Assigned Person [More]