TRUNGTQ

Think Big, Act Small, Fail Fast and Learn Rapidly

NAVIGATION - SEARCH

Visual Studio sẽ có một phiên bản dành cho hệ điều hành Mac

    Microsoft đang có kế hoạch để mang toàn bộ sức mạnh của Visual Studio lên hệ điều hành desktop của Apple, macOS. Trong một công bố chính thức, Microsoft cho biết họ sẽ phát hành bản preview đầu tiên của Visual Studio dành cho Mac tại hội nghị Connect ();, diễn ra vào ngày 16-17 tháng 11. Thông báo này cho thấy Microsoft cuối cùng cũng đã bỏ qua những rà [More]

Upgraded from project.json to csproj for SimplCommerce

Upgraded from project.json to csproj for SimplCommerce – Thien Nguyen – a developer Today, we have upgraded from project.json to csproj for SimplCommerce. It’s simple than what I have thought. In this blog post I will share you this journey. While working with ASP.NET Core in SimplCommerce, I felt in love with project.json. It’s an innovation, modern and simple. However, in order to make the tooling compatible with other .NET app models (WinForms, WPF, U [More]