TRUNGTQ

Think Big, Act Small, Fail Fast and Learn Rapidly

NAVIGATION - SEARCH

Mua vàng ngày Thần tài: May đâu chưa thấy, chỉ biết chắc đã lỗ

Nếu trót đặt tiền từ các phiên trước để nay lấy vàng vì sợ hết hàng thì người mua cũng đã bị lỗ cả triệu đồng mỗi lượng, còn nếu xếp hàng từ sáng sớm để mua vàng thì cũng thiệt rất nhiều so với thời điểm hiện tại. Hôm nay là ngày Vía Thần tài (mồng 10 tháng Giêng). Từ 5h sáng nhiều người dân đã xếp hàng tại các điểm kinh doanh [More]