TRUNGTQ

Think Big, Act Small, Fail Fast and Learn Rapidly

NAVIGATION - SEARCH

Apple mở mã nguồn cho ngôn ngữ lập trình Swift

Apple ngày hôm nay đã chính thức mở mã nguồn cho ngôn ngữ lập trình Swift của họ. Hiện tại, Swift đã được phát hành theo giấy phép Apache trên GitHub. Lần đầu tiên Apple công bố Swift tại hội nghị các nhà phát triển WWDC 2014 với mục đích giúp các nhà phát triển viết các ứng dụng cho Mac và iOS. Ngôn ngữ này là [More]