TRUNGTQ

Think Big, Act Small, Fail Fast and Learn Rapidly

NAVIGATION - SEARCH

10 bí mật marketing nên “đánh cắp” ngay

Đánh cắp ý tưởng là tập hợp những bí quyết độc đáo và hay nhất, là kinh nghiệm 30 năm về lĩnh vực marketing của Steve Cone - Giám đốc điều hành Quản lý thương hiệu và marketing của Ngân hàng Đầu tư và quản lý tài sản của Citigroup.Steve Cone đã từng làm việc cho Key Corp, CitiBank, American Express. Hiện ông là Giám đốc điều hành quản lý t [More]