TRUNGTQ

Think Big, Act Small, Fail Fast and Learn Rapidly

NAVIGATION - SEARCH

Năm điều lập trình viên nên học hỏi từ Sơn Tùng MTP

Năm điều lập trình viên nên học hỏi từ Sơn Tùng MTP | Từ coder đến developer – Tôi đi code dạo Nhân dịp sếp Tùng đang hot, hôm nay mình lôi tên tuổi sếp Tùng vào bài viết để câu view và câu like. Đùa đấy, dạo gần đây viết nhiều bài về technical căng thẳng quá nên viết bài này để đổi kh&oci [More]