TRUNGTQ

Think Big, Act Small, Fail Fast and Learn Rapidly

NAVIGATION - SEARCH

Bận rộn cả ngày mà vẫn thấy làm việc không hiệu quả, bạn đang thiếu kỹ năng quan trọng này

Quản lý thời gian theo nguyên tắc khẩn cấp đã giúp cựu Tổng thống Mỹ Eisenhowe hoàn thành mọi công việc, nhiệm vụ một cách nhanh và hiệu quả nhất. Cựu tổng thống Hoa Kỳ Dwight Eisenhower cho rằng, kỹ năng quan trọng nhất để hoàn thành công việc hiệu quả chính là việc sắp xếp và quản lý thời gian. Để làm được điều này thì phải nắm vững nguyên tắc khẩn cấp. Nguy& [More]