TRUNGTQ

Think Big, Act Small, Fail Fast and Learn Rapidly

NAVIGATION - SEARCH

5 Nguyên tắc vàng trong đời (3)

Nguyên tắc 1: Tôn trọng ý kiến của người khác, đừng bao giờ nói: ” ý kiến của bạn sai rồi” “Dạy người, phải khéo léo như không dạy gì cả, giảng điều chưa biết mà cứ như nhắc lại chuyện đã quên. Bởi một điều đơn giản là đối với người hiểu biết thì chỉ cần nửa lời cũng đủ cho họ nắm rõ mọi điều chúng ta muốn nói.” – Alexander Pope “Tài [More]