TRUNGTQ

Think Big, Act Small, Fail Fast and Learn Rapidly

NAVIGATION - SEARCH

Những con ngựa nổi tiếng trong sử sách Trung Quốc

Ngựa Xích Thố của Quan Vân Trường có màu đỏ nổi bật, Ô Vân Đạp Tuyết của Trương Phi lại có màu đen như chủ nhân... là đặc điểm của những con ngựa nổi tiếng thời cổ đại. 1. Ngựa Xích Thố Anh hùng có Lã Bố, tuấn mã có Xích Thố.  Tranh: Baidu Trong số những con ngựa nổi tiếng thời cổ đại, đầu tiên phải nhắc đến Ngựa Xích Thố thời Tam Quốc. Con n [More]

Huyền thoại ngựa Xích Thố

Với người am hiểu, ngựa Xích Thố là vua của các loài ngựa nhưng cũng không ít người tin loài ngựa này chỉ có trong truyền thuyết. Thực tế, loài ngựa Xích Thố này không quá hiếm và hiển hiện trong khá nhiều lĩnh vực của đời sống. Ngựa xích thố. Trong 12 con Giáp, ngựa là loài vật thông minh, trung thành và hùng dũng trong tr [More]