TRUNGTQ

Think Big, Act Small, Fail Fast and Learn Rapidly

NAVIGATION - SEARCH

NativeScript là gì?

http://docs.nativescript.org/ Công cụ phát triển NativeScript sử dụng JavaScript và Typescript để xây dựng các ứng dụng gốc cho iOS, Android, và Windows Phone. NativeScript, một công nghệ của công ty Telerik dành cho việc xây dựng các ứng di động gốc đa nền tảng từ một code duy nhất, và đã sẵn sàng để phát hành phiên bản 1.0 vào cuối tháng Tư. Telerik đang giới thiệu chư [More]