TRUNGTQ

Think Big, Act Small, Fail Fast and Learn Rapidly

NAVIGATION - SEARCH

Câu hỏi của Warren Buffett giúp Microsoft thành gã khổng lồ

Hãng công nghệ nhỏ tại Albuquerque, New Mexico (Mỹ) có thể không bao giờ trở thành Microsoft ngày nay nếu không có một câu hỏi của Warren Buffett dành cho Bill Gates đầu thập niên 90. Bill Gates có thể là người có 1.000 tỷ USD đầu tiên trên thế giới / Bữa sáng 3 USD của Warren Buffett Trong một chương trình đối thoại hồi tháng 1 tại New York để kỷ niệm t&ig [More]

Microsoft's Plans for the Future of .NET

Microsoft's Mads Torgersen has shared an updated strategy for the .NET family of languages, providing insight into the comapny's thinking for future functionality.  Although the development of C#, VB .NET, and F# happens in public over GitHub, Microsoft’s long-term plans have frequently been kept private.  Torgersen's announcement is useful in that Microsoft's current way of thinking is now available for public review and commentary. Torgersen notes that accor [More]