TRUNGTQ

Think Big, Act Small, Fail Fast and Learn Rapidly

NAVIGATION - SEARCH

Visual Studio sẽ có một phiên bản dành cho hệ điều hành Mac

    Microsoft đang có kế hoạch để mang toàn bộ sức mạnh của Visual Studio lên hệ điều hành desktop của Apple, macOS. Trong một công bố chính thức, Microsoft cho biết họ sẽ phát hành bản preview đầu tiên của Visual Studio dành cho Mac tại hội nghị Connect ();, diễn ra vào ngày 16-17 tháng 11. Thông báo này cho thấy Microsoft cuối cùng cũng đã bỏ qua những rà [More]