TRUNGTQ

Think Big, Act Small, Fail Fast and Learn Rapidly

NAVIGATION - SEARCH

Nếu có 9 dấu hiệu này, bạn đừng có mơ mộng làm giàu nữa!

Trái ngược với niềm tin của hầu hết chúng ta rằng sự giàu có chỉ là “đặc quyền” dành cho những người may mắn, sau nhiều năm nghiên cứu về người giàu, triệu phú tự thân Steve Siebold cho rằng “ai cũng có cơ hội như nhau để làm giàu”. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết tận dụng cơ hội để làm giàu. Và nếu có 9 dấu hiệu dưới đây, bạn đang đi [More]