TRUNGTQ

Think Big, Act Small, Fail Fast and Learn Rapidly

NAVIGATION - SEARCH

9 điều cấm kỵ khi đòi tăng lương

Đòi tăng lương là một nghệ thuật và có những điều không nên nói để tránh rủi ro cho sự nghiệp. Dưới đây là 9 điều cấm kỵ khi yêu cầu tăng lương, do trang Cheat Sheet đăng tải. Theo một nghiên cứu của Đại học George Mason và Đại học Temple, việc không thỏa thuận lương trong quá trình tuyển dụng sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới sự nghiệp của bạn trong nhiều năm sau đó. Theo kết quả nghi [More]